Veranderen vanuit positiviteit | BLOG

Gepubliceerd op 13 december 2023 om 13:58

Een organisatieverandering op positieve én daadkrachtige manier realiseren. Wie wil dat nou niet?
Appreciative Inquiry (in het Nederlands waarderend onderzoeken)  helpt hierbij.

In organisaties wordt de focus vaak gelegd op de problemen die er zijn en het oplossen daarvan. Maar de problemen van de huidige tijd zijn vaak complex; er is geen eenduidige oorzaak of oplossing. Het is dan een stuk productiever én energiegevender om te werken vanuit de vraag ‘’waar willen we meer van?’’. Uitvergroten en versterken wat al goed gaat💪🏼; dat is de kern van Appreciative Inquiry.

In deze methode voer je het gesprek met alle betrokkenen. Een bottoum-up aanpak dus. De methode werkt in vier fases. In dit voorbeeld is het thema het verbeteren van de samenwerking in een team.

 

 1. Discover (Verwonderen)
  Het team gaat in gesprek over de momenten waarin ze hun samenwerking als top ervaarden. Momenten waarin het écht goed en prettig liep. Door hierover verhalen te delen, worden de ingrediënten van het succes duidelijk. Oftewel, het wordt helder welke elementen bepalend zijn voor een goede samenwerking.

 2. Dream (Verbeelden)
  Vervolgens is het tijd om toekomstgericht te dromen. Hoe zou het eruit kunnen zien als we altijd optimaal zouden samenwerken? Waar zouden we graag meer van willen? Door het delen van de beelden hierover komen de dromen tot leven.

 3. Design (Vormgeven)
  Na het delen van verhalen over verleden en toekomst, richt je je in deze fase op het heden. De vraag hierbij is wat het team – lerend van de momenten van fijne samenwerking – kan doen om richting het toekomstbeeld te komen. Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn ‘’meer momenten van reflectie creëren en elkaar feedback geven’’.

 

 1. Deliver (Verwezenlijken)
  In deze stap is het tijd voor actie 🎬. Teamleden formuleren met elkaar concrete stappen om de succesfactoren in samenwerking te laten groeien. Dit mogen kleine stappen zijn. In dit voorbeeld zou een concrete actie kunnen zijn om ieder teamoverleg te beginnen met een terugblik op de afgelopen periode. En om een teamdag te organiseren waarin het geven van feedback centraal staat.

Na deze vier fases blijf je monitoren, evalueren en waar nodig de acties bijstellen. En uiteraard blijf je daarbij datgeen wat goed (of zelf nog beter) gaat, waarderen en vergoten. Immers, wat je aandacht geeft, groeit 🌱.

 

Tips voor het toepassen
Ook zonder alle fases te doorlopen kan je het gedachtengoed van Appreciative Inquiry al benutten. Het anders benaderen van een vraagstuk kan al een positieve en actieve houding stimuleren.
Stel bijvoorbeeld eens de vraag ‘’Welke kansen zie je om beter te worden in X?’’ in plaats van te focussen op het probleem. Stimuleer daarnaast het formuleren van kleine, haalbare verbeterstappen. Dat heeft de grootste kans van slagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.