Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Deelname Workshops

Door zich in te schrijven voor een open-inschrijving workshop van Vlam verklaart de deelnemer akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

 

 1. Betaling en Inschrijving:

1.1. De inschrijving voor een workshop is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.

1.2. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na inschrijving of uiterlijk één week voor aanvang van de workshop, afhankelijk van wat eerder valt.

 1. Annulering en Verzetten:

2.1. Annulering van deelname aan de workshop is niet kosteloos mogelijk.

2.2. Het verzetten van de workshop naar een andere datum is eveneens niet mogelijk.

2.3. Indien de deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de workshop, kan een vervangende deelnemer worden gestuurd na dit door te hebben gegeven aan Vlam.

 

 1. Wijzigingen door Vlam:

3.1. Vlam behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

3.2. In het geval van annulering door overmacht zal Vlam proberen een vervangende datum voor de workshop te plannen. Zodra deze nieuwe datum wordt gecommuniceerd, heeft de deelnemer 7 dagen de tijd om aan te geven of deelname op de vervangende datum mogelijk is. Als de deelnemer binnen deze 7 dagen aangeeft dat deelname op de vervangende datum niet mogelijk is, ontvangt de deelnemer een volledige restitutie van de kosten van de oorspronkelijke inschrijving. Als de deelnemer niet reageert of na 7 dagen aangeeft dat deelname op de vervangende datum niet mogelijk is, zijn de annuleringsvoorwaarden conform artikel 2 van toepassing.

3.3. Vlam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit het annuleren of verplaatsen van de workshop.

 

 1. Aansprakelijkheid:

4.1. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de workshop.

4.2. Vlam is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen tijdens de workshop.

 

 1. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (zoals spelconcepten, hand-outs van presentaties, enzovoort) verstrekt tijdens de workshop blijven eigendom van Vlam. Hand-outs van presentaties en andere documenten mogen niet één op één worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Echter, wees gerust, de inspiratie en ideeën die je opdoet tijdens de workshops mag je volledig gebruiken en benutten voor je eigen werk. Graag zelfs!

 

Hergebruiksrecht van Creatieve Werken

 1. Vlam behoudt het hergebruiksrecht van alle creatieve werken, waaronder werkvormen, spellen, puzzels, en andere materialen ontwikkeld en verstrekt in het kader van de dienstverlening aan de klant.

 2. Het hergebruiksrecht omvat het recht voor Vlam om de ontwikkelde creatieve werken opnieuw te gebruiken voor andere klanten, projecten, of doeleinden zonder verdere toestemming van de klant. Dit geldt met name voor concepten en lay-outs achter werkvormen en spellen.

 3. Het hergebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, en wordt verleend aan Vlam voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 4. Uiteraard zullen eigendommen van de klant, zoals logo's, en (vertrouwelijke) informatie over de klant niet hergebruikt worden voor andere klanten of doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verstrekt.

 5. De klant erkent en aanvaardt dat Vlam gerechtigd is om de ontwikkelde creatieve werken, inclusief werkvormen en escapespellen, te hergebruiken voor interne of commerciële doeleinden, mits dit geen afbreuk doet aan de vertrouwelijkheid of exclusiviteit van de dienstverlening aan de klant.

 6. De klant heeft geen recht op vergoeding of compensatie voor het hergebruik van creatieve werken door Vlam, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 7. Deze clausule blijft van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst tussen Vlam en de klant.