Vlam biedt meedenk- en creatiekracht in vraagstukken waarin het menselijke aspect centraal staat.
Denk aan samenwerking, onboarding, boeien & binden, leiderschap en organisatiecultuur.
Maar met voor soort vragen kan je terecht bij Vlam? Deze voorbeelden geven je een beeld.
En hoewel de uitkomst altijd maatwerk is, zal het creatief verbindende karakter steeds aanwezig zijn.


De basis van onze onboarding staat goed, maar we willen het graag inspirerender en leuker maken. Maar hoe?
Een fijne eerste periode van medewerkers in een organisatie is cruciaal voor langdurig behoud. De basis van het ontvangen van de juiste benodigdheden en info is een randvoorwaarde, evenals inhoudelijk goed inwerken. Maar je kunt nog zoveel meer uit de onboarding halen. Ik denk met jullie mee en zet hierbij in op interactie en inspiratie; elementen die bijdragen aan verbinding met de organisatie. Wat hier concreet uitkomt? Dat is uiteraard maatwerk. Maar denk bijvoorbeeld aan een welkom-bij-onze-organisatie-spel voor tijdens de introductiedag. Of een concrete werkvorm om de frisse blikken van nieuwe medewerkers te verzamelen en benutten.

onboarding escape spel

stappen zetten in cultuurbeweging

We willen stappen zetten in onze cultuurbeweging, hoe pakken we dat aan?
Gedrags- en cultuurverandering vragen een lange adem. Een thema dat zo groots is, kan verlammend aanvoelen. Want waar te beginnen?! Natuurlijk is het eerst zaak om helder te krijgen welke verandering in gedrag wenselijk is. Vervolgens is de kunst om cultuurinterventies te verweven in de dagelijkse werkpraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de manier van vergaderen, de manier van selectiegesprekken voeren of organisatiebrede bijeenkomsten. En de veranderverhalen over successen (groot óf klein) van deze interventies kunnen op aansprekende manier in de etalage worden gezet. Het inspirerende sneeuwbaleffect. Want beweging creëren in cultuur gaat stap voor stap en kan niet vanuit een ivoren toren. Ik help jullie in dit proces.


We willen onze kernwaarden laten leven, maar hoe bereiken we dat?
Kernwaarden kunnen krachtig zijn als houvast en kompas voor medewerkers. En om jezelf te profileren als organisatie en werkgever. De kunst is echter om kernwaarden te laden, oftewel tot leven te wekken. Want hoe mooi termen als ''betrouwbaar'', ''deskundig'' of ''samen'' ook klinken, zonder concrete betekenis zeggen ze weinig. Ik denk mee over verschillende manieren om dit aan te pakken. Bijvoorbeeld door kernwaarden te verweven in bestaande HR instrumenten en communicatiemiddelen. En door gebruik te maken van de kracht van storytelling.

kompas kernwaarden

samenwerking

Hoe kunnen we afdelingen onderling beter laten samenwerken?
Voor veel uitdagingen in organisaties zijn meerdere perspectieven nodig. Daarom wil je graag dat afdelingen onderling constructief en prettig samenwerken. Op dit moment gaat dat echter nog moeizaam en zijn er veel vooroordelen over en weer.
Vlam wordt eerst ingezet om via een of meerdere sessies het onderling vertrouwen een boost te geven. Om vervolgens samen met de medewerkers na te denken over manieren om de samenwerking voort te zetten. Van een resultaatgerichte, actieve overlegvorm tot manieren om gezamenlijk successen te vieren.